Ой на горI вогонь горитьКатегории Народнi Балади ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Ой на горi вогонь горить, А в долинi козак лежить, Порубаний, пострiляний. Китайкою покриваний. Накрив очi осокою, А нiженьки китайкою.  А нiженьки китайкою, А рученьки нагайкою. Що в головах ворон кряче,  А в нiженьках коник плаче.  Ой коню мiй вороненький. Товаришу мiй вiрненький! Не плач, коню, надо мною. Не бий землi пiд собою. Бiжи, коню, дорогою, Степовою широкою. Та прибiжиш пiд батькiв двiр,  Та вдаришся об частокiл. Як прибiжиш пiд ворота, Стукни-грюкни коло плота. Вийде сестра — розгнуздає. Вийде мати — розпитає: —         Ой коню мiй вороненький, А де ж мiй син молоденький? —         Не плач, мати, не журися. Та вже ж твiй син оженився. Та взяв собi паняночку, В чистiм полi земляночку.   Коментар Важкою i небезпечною була служба козака, особливо сторожового. Вiн повинен був день i нiч вартувати, чи не збираються вороги напасти зненацька на його рiдну землю. У разi небезпеки — запалювати сигнальний вогонь. Козак устиг повiдомити про нападникiв, а сам лежить порубаний, пострiляний. I посилає вiрного товариша, коника вороненького, щоб сказав батькам, що син ïхнiй не повернеться, бо одружився iз сирою землею — такою метафорою означена загибель козака. Балада Ой на горi вогонь горить, яка уславлює мужнiсть i вiдданiсть козакiв-захисникiв, сповнена тронного звучання.

Метки Ой на горi вогонь горить, УСНА НАРОДНА ТВОРЧIСТЬ, УКРАÏНСЬКI НАРОДНI БАЛАДИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Ой на горI вогонь горить